PRIVACYBELEID

STICHTING SLAAG ALTIJD verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door STICHTING SLAAG ALTIJD

Begripsbepaling

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt STICHTING SLAAG ALTIJD persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in onze producten en diensten, of personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via onze website of anderszins. Daarnaast kan STICHTING SLAAG ALTIJD uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

STICHTING SLAAG ALTIJD is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister met nummer 63758830. 

Waarvoor verwerkt STICHTING SLAAG ALTIJD persoonsgegevens?

STICHTING SLAAG ALTIJD verwerkt persoonsgegevens als “verantwoordelijke” voor de volgende doeleinden:

Om een relatie met u te kunnen aangaan.

Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Denk hierbij aan uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.

Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.

Voor de ontwikkeling van onze producten en diensten.

Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

Voor promotie- en marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe dienst die mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor bovenstaande doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@stichtingslaagaltijd.nl

Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren.

Als u voor uw werk contact heeft met STICHTING SLAAG ALTIJD kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

Voor archiefdoeleinden.

Wij archiveren niet meer persoonsgegevens dan noodzakelelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Verwerkt STICHTING SLAAG ALTIJD ook bijzondere persoonsgegevens?

STICHTING SLAAG ALTIJD verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

Hoe gaat STICHTING SLAAG ALTIJD met mijn persoonsgegevens om?

STICHTING SLAAG ALTIJD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen STICHTING SLAAG ALTIJD kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketing doeleinden of ter uitvoering van uw opdracht. Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert.

Kan ik zien welke persoonsgegevens STICHTING SLAAG ALTIJD van mij verwerkt?

Ja, u heeft recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via info@stichtingslaagaltijd.nl. Mochten de gegevens niet kloppen of vindt u het niet nodig dat ze zijn verwerkt, kunt u een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via info@stichtingslaagaltijd.nl

Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt eveneens indienen via voormeld e-mailadres. Wij zullen u dan spoedig van een reactie voorzien.

Wijzigingen

STICHTING SLAAG ALTIJD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die wij op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen en uitlezen als je onze websites of apps gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om de website of app goed te laten functioneren. Of om gedrag van bezoekers op de website of app te analyseren en hiermee te verbeteren. Andere cookies zijn niet noodzakelijk maar kunnen handig zijn omdat je hierdoor bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie op een formulier hoeft in te vullen of voor het tonen van passende advertenties op basis van jouw profiel.

Cookiestatement

Per 23 mei 2018

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de onderstaande derde partijen teruggestuurd worden.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics en Maps-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken en om locaties op een landkaart weer te geven. Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Lees de privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) voor wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en bespaart u tijd en kunt u prettiger gebruikmaken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies van uw browser en/of middels de Help-functie daarvan.