INSCHRIJVEN
HUISWERK BEGELEIDING

Basisschool

Twee keer per week wordt er begeleiding gegeven door een team van bevoegde docenten, professionals en studenten. Er lopen tijdens deze sessie twee rolmodellen rond om de leerlingen bij hun huiswerk te helpen. Deze worden ondersteund door twee excellente VO(middelbare school)-leerlingen. De rolmodellen gaan hierbij in gesprek met de PO(basisschool)-leerlingen om ze te inspireren en te motiveren. Daarnaast willen jongeren heel graag professionele ondersteuning in het ontdekken van hun talenten. Deze talenten willen wij in verschillende vormen ontdekken.  Daarom bieden wij op zondagen projectmiddagen aan met verschillende thema’s. Zo gaan jongeren ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een brug. Of wat je moet kunnen om een succesvolle onderneming te runnen. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan zaken zoals begrijpend lezen en rekenen en bereiden we u kind ook voor op de centrale eindtoets.

Basisschoolleerlingen van groep 7 en groep 8 zijn welkom op woensdag tussen 16.00 en 17.00 en zondag 14.00 en 15.00.

Middelbare school

Twee keer per week wordt er begeleiding gegeven door een team van bevoegde docenten, professionals en studenten. Ons project maakt gebruik van rolmodellen uit de buurt, deze rolmodellen helpen de kinderen niet alleen met hun huiswerk maar zijn ook constant met ze in gesprek. Wij willen hiermee bereiken dat de jongeren gemotiveerd en geïnspireerd raken door de verhalen van de rolmodellen. Daarnaast willen wij gebruik maken van gastsprekers waar jongeren normaal gesproken niet mee in aanraking komen. Zoals een garagehouder of een dokter. Door jongeren succes te laten ervaren zullen zij geloven in hun eigen kunnen en weer durven te dromen.

Middelbare schoolleerlingen zijn welkom op woensdag tussen 17.00 en 19.00 en zondag 15.00 en 17.00
    Groep 6 t/m 81e t/m 4e vmbo-t1e t/m 5e havo1e t/m 6e vwoAnders


    Begrijpend lezenRekenenTaalStudievaardighedenWereldoriëntatieNederlandsWiskundeEngelsNatuurkundeScheikundeEconomieGeschiedenisMaatschappijleerDuitsFransAnders