OVER ONS

Het ontstaan

Sinds mei 2015 zijn wij met een team van jong professionals en docenten “Stichting Slaag Altijd” begonnen. Met deze stichting willen wij ons inzetten voor jongeren en momenteel zijn wij actief in Amsterdam Nieuw-West. Wij zijn dit initiatief oorspronkelijk begonnen om de schooluitval tegen te gaan in Amsterdam Nieuw-West. Maar wij zijn al snel tegen het ware probleem opgelopen. Een grote groep jongeren vindt geen aansluiting in onze maatschappij en vallen zo al heel vroeg buiten de boot. Daarnaast is het opleidingsniveau in Nieuw-West gemiddeld veel lager dan de rest van Amsterdam. Wat wij al snel opmerkte is dat de instelling of ook wel de ‘mindset’ van jongeren in Nieuw-West heel onzeker is. De jongeren weten heel vaak niet welke kansen onze maatschappij hun aanbiedt. Verder geloven zij niet in hun eigen kunnen en doen, de jongeren missen de motivatie om te werken aan hun toekomst. Zij hebben weinig tot geen rolmodellen in de buurt wat een logisch gevolg is van de lage participatie cijfers.

Door middel van professionele begeleiding van bevoegde docenten, doctoren, ingenieurs en andere professionals uit de buurt willen wij kinderen stimuleren en ondersteunen in hun schoolcarrière/studieloopbaan. Dit wordt gedaan door onder andere wekelijks loopbaanbegeleiding, ouderavonden en projectmiddagen te organiseren. Hierbij zetten we in op een viertal kernwaarden: talentontwikkeling, karakterontwikkeling, ondernemerschap en zelfredzaamheid.

Missie

Wij zullen met dit initiatief vooral actief zijn met jongeren vanaf groep 7 uit het Primair Onderwijs tot en met de 6e klas uit het Voortgezet Onderwijs. Wij stellen geen eisen aan de jongeren bij het inschrijven. Zo krijgen we ook jongeren binnen uit verschillende stadsdelen en met verschillende achtergronden. Het overgrote deel van de jongeren die in de huidige locatie binnenlopen zijn kinderen uit Nieuw-West. Verder richten wij ons vooral op jongeren die moeite hebben om een plekje te vinden in de maatschappij en weinig vertrouwen hebben in het huidige systeem.

Het uiteindelijke doel is om de jongeren te ondersteunen en begeleiden naar een stabiele positie in onze inclusieve samenleving. Om dit doel te bereiken hebben wij verschillende subdoelen zoals schooluitval tegengaan, participatie verhogen, zelfredzaamheid vaardigheden aanleren, verantwoordelijkheidsgevoel vergroten, meer aansluiting creëren met de belevingswereld in de wijk, wantrouw in instanties (zoals school, gemeente, werk) wegnemen, talent ontwikkelen, karakter ontwikkelen, jongeren activeren door hun horizon te verbreden met cultuur-maatschappelijke activiteiten. Verder zijn examentrainingen ontzettend duur voor deze jongeren. Met ons aanbod kunnen wij de leerlingen toch begeleiden om een intensieve training te volgen voor specifieke vakken. Daarom is een doelstelling van ons ook de toegankelijkheid bevorderen tot kennis. Tenslotte willen wij het project neerzetten als een estafette. Wij willen namelijk de weg effenen voor de volgende generatie. Op deze manier creëren wij een platform dat decennialang blijft bestaan. Omdat wij dit graag willen doorgeven aan de volgende generatie, leiden wij de talentvolle jongeren die wij werven op tot coach. Dit geeft de jongeren meer zelfvertrouwen en de jongeren kunnen zich hierdoor verder ontwikkelen.